අපරාධවල ඉහළයාමක්

මෙම වසරේ ගත වූ කාලය තුළ ප්‍රධාන ගණයේ අපරාධ වාර්තාවීමේ ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කරන බව පොලිස් අපරාධ විශ්ලේෂණ වාර්තාව පෙන්වා දෙනවා. පසුගිය වසරේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා කාලයට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ එම කාලය තුළ මෙම ප්‍රධාන අපරාධ වාර්තා වීම් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි සදහන් වන්නේ.

දෛනිකව වාර්තා වන “ ඩී“ ගණයේ අපරාධ ලෙස සැලකෙන මනුෂ්‍ය ඝාතන, ලිංගික අපරාධ, ගෙවල් බිඳීම්, කොල්ලකෑම් සහ සොරකම් යන කරුණු පහ මෙම ප්‍රධාන අපරාධ ලෙස සැලකිල්ලට ගනිමින් අදාළ වාර්තාව සකස් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් දක්වා ගත වූ කාලය තුළ මෙම අපරාධ   6126  වාර්තා වී ඇති බව අපරාධ විශ්ලේෂණ වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.

කෙසේ වෙතත් 2015 වසරේ අදාළ කාලය තුළ මෙම සංඛ්‍යාව 5978ක් බව ද එම වාර්තාව සඳහන්.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.