ඇපල් සමාගම යූරෝ බිලියන 13 ක් වංචා කරලා

ව්‍යාපාරික බදු මුදල් වශයෙන් අයර්ලන්තය ඇපල් සමාගමෙන් යුරෝ බිලියන 13 ක් දක්වා වූ මුදලක් අයකරගත යුතු බව යුරෝපා කොමිසම තීන්දු කර තිබෙනවා. ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය මූලස්ථාන කරගත් ඇපල් සමාගමට අයර්ලන්තය විසින් ලබා දී ඇති බදු සහන නීති විරෝධී බවයි තෙවසරක් මුලුල්ලේ පවත්වන ලද පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව යුරෝපා කොමිසම තීන්දු කළේ.

අනෙක් බොහෝ ව්‍යාපාරවලට වඩා අඩුවෙන් බදු ගෙවීමට අයර්ලන්තය ඇපල් සමාගමට අවසර දීම හේතුවෙන් ඇපල් සමාගම අයර්ලන්තයේදී ගෙවා තිබෙන්නේ සියයට එකක බදු ප්‍රතිශතයක් බවත් තීන්දුවේ සඳහන්. යුරෝපා කොමිසමේ තීන්දුව සමඟ එකඟ නොවන බව ඇපල් සමාගම මෙන්ම අයර්ලන්තයද නිවේදනය කර තිබෙනවා. එයට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.