ඉදිරියේදී භාන්ඩ කිහිපයක මිල අඩුවෙයි ?

ඉදිරියේදී බදු කිහිපයක් අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මහනුවරදියි මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළේ. මහනුවරට පැමිණි අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහනායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල ස්වාමීන්වහන්සේ බැහැ දුටුවා. උන්වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ලබාගත් අමාත්‍යවරයා කරුණු රැසක් පිළිබඳ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම, රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න යන මහත්වරුන් ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වී සිටියා. කෙසේ වෙතත් බදු අඩුකරන භාන්ඩ පිලිබද අමාන්‍යවරයා පැවසුවේ නැහැ. බදු අඩුවුවහෙත් එම භාන්ඩවල මිලද පහත යනු ඇති.

One thought on “ඉදිරියේදී භාන්ඩ කිහිපයක මිල අඩුවෙයි ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.