උදය ගම්මන්පිල මංගලගේ ගුණ ගයයි

පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා අද(19)කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

පසුගිය සඳුදා මාධ්‍ය හමුවේ දී ඩෙන්මාර්ක් ආණ්ඩුව විසින් දෙමළ ඊලම ස්වාධීන රාජ්‍යයක් ලෙස පිළිගෙන ඇති බව ප්‍රථම වරට හෙළිදරව් කළා.  පැය 48ක් ඇතුළත අපේ තානාපතිතුමාට කනගාටුව පළ කරලා ආණ්ඩුවේ වෙබ් අඩවි වල ස්වාධීන රාජ්‍ය ලැයිස්තුවෙන් දෙමළ ඊලම ඉවත් කිරීමට ඩෙන්මාර්ක් ආණ්ඩුව කටයුතු කළා. ඩෙන්මාර්ක් ආණ්ඩුව ගත් ඒ ක්ෂණික ක්‍රියා මාර්ගයට අපේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා.  මේ වගේම මීට පෙර ඔස්ට්‍රේලියානු ආණ්ඩුවත් කනගාටුව පළ කර දෙමළ ඊලම තම ස්වාධීන රාජ්‍ය ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කරන්න කටයුතු කළා.  මෙයින් එකක් පැහැදිලියි.  අපේ විදේශ අමාත්‍යංශය  අවදියෙන් ඉන්නවා නම් කාර්යක්ෂම කටයුතු කරනවා නම් දෙමළ ඊළමට පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීම අමාරුයි.

මේ කාරණයේ දී අපේ විදේශ අමාත්‍යංශය ඉතාම කාර්යක්ෂමව කටයුතු කරලා තිබෙනවා.  අපි  කාරණය මාධ්‍ය ඉදිරියේ මතු කළ දවසේම ඩෙන්මාර්ක් ආණ්ඩුවේ අවධානය ඊට යොමු කරවන්න විදේශ අමාත්‍යංශය කටයුතු කළා.  අපි හැමදාම විදේශ ඇමතිතුමාට එරෙහිව කර්කශ විවේචන ඉදිරිපත් කරනවා.  එතුමාව අගය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා නෑ.  මේ දුර්ලභ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගෙන මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාට බොහොම පින් කියනවා.  එතුමාට ගෞරවය ලැබිය යුතු තැන එය ලබා නොදෙන්න තරම් අපි කුහක නෑ.  අපි මාධ්‍ය හරහා මතු කරන්න පෙර මෙවැනි දෑ දැනගෙන ඊට එරෙහි වීමේ ක්‍රමවේදයක් විදේශ අමාත්‍යංශය සතු විය යුතු බවත් මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.