එකවර ගමක් රෝගී වෙයි

හල්ඳුම්මුල්ල, බදුලුදෙන නැමැති දුෂ්කර ගම්මානයේ ජීවත්වෙන වැසියන්ගෙන් බොහෝ පිරිසක් රෝගී වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා. ඔවුන්ට උණ, කැස්ස හා හිසරදය පවතින බවයි පැවසුනේ. ගමන් දුෂ්කරතාව නිසා රෝගීන් ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම සඳහා රෝහල් සඳහා ගොස් නොමැති බවයි වාර්තා වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් හල්දුම්මුල්ල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ වෛද්‍ය උපාලි වීරරත්න ඇතුළු පිරිසක් මෙම ගම්මානයට පිවිස ඔවුන්ට අවශ්‍ය මූලික ප්‍රතිකාර ලබාදී රෝහල් සඳහා යොමුකර තිබෙනවා.

ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට කිලෝමීටර් 15 ක් පමණ දුරින් මෙම ගම්මනය පිහිටා ඇති අතර පොලීසිය මැදිහත්වී රෝගින්ට අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාදි තිබෙනවා.

ඔවුන්ට වැළදි ඇති රෝගී තත්ත්වයන් අනුව බලංගොඩ හා හල්ඳුම්මුල්ල දිසා රෝහල්වලට යොමුකොට තිබෙනවා.

One thought on “එකවර ගමක් රෝගී වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.