ඒකාබද්ධයට එකට එක කරන්න UNP ය තීරණය කරයි

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නුගේගොඩ සංවිධානය කරන රැළියට පිළිතුරු රැළියක් සංවිධානය කිරිමට එක්සත් ජතික පක්ෂය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සංවිධානය කරන රැළිය එළැඹෙන 27 දා නුගේගොඩදී හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විම නියමිතයි. එයට පිළිතුරු දීමට එජාපය සංවිධානය කරන රැළිය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනුරාධපුරයේදී පැවැත්වීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

13 thoughts on “ඒකාබද්ධයට එකට එක කරන්න UNP ය තීරණය කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.