කාන්තාවන්ගේ රහස් තැනට පොලීසිය ඇගිල්ල ගහන හැටි – Photo

පොලිස් නිලධාරීන් විවිධ ස්ථානවලට ඇතුලවීමේදී පරීක්ෂා කිරීම් සිදු කරනවා. එහිදී පරීක්ෂාවට ලක්වන්නන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා විය යුතුයි.

එහෙත් එම පෞද්ගලිකත්වය නොතකමින් පොලිස් නිලධාරීන් ක්‍රීඩාංගණයකට ඇතුලුන ප්‍රේක්ෂකයින් පරීක්ෂාකිරීමක නිරත වූ ආකාරයේ තොරතුරක් වාර්තා වනවා. මෙය සිදුවී වී ඇත්තේ උගන්ඩාවේ කම්පාලා අගනුවරදීයි.

Uganda cranes සහ Burkina Faso කණ්ඩායම් දෙක පාපන්දු තරගයක් සදහා Namboole ක්‍රීඩා පිටියේදී තරග බිමට පිවිසියා. එම තරගය නරඹන්නට පැමිණි කාන්තාවන්ගේ රහස් ස්ථානයන්ට ඇගිලි ගැසීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. එම අවස්ථාවන්හිදී ලබාගත් ජයාරූප පෙළක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයට එක්ව තිබෙනවා.

පහත දැක්වෙන්නේ එම ජායාරූපයි.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

 

9 thoughts on “කාන්තාවන්ගේ රහස් තැනට පොලීසිය ඇගිල්ල ගහන හැටි – Photo

Leave a Reply

Your email address will not be published.