කාන්තාවන්ට වෙන්වූ කාන්තාවන් පදවන කුලී යතුරුපැදි සේවය

පොදු ප්‍රවාහන සේවය තුළ තමන්ට අත්විඳීමට සිදු වී ඇති ලිංගික හිරිහැරවලින් අත්මිදීමට ඉන්දීය කාන්තාවෝ විකල්ප මාර්ග වෙත යොමු වෙමින් සිටිනවා. කාන්තාවන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම සඳහා ඉන්දියාවේ කුලී යතුරුපැදි සේවයක් ආරම්භ වී ඇත්තේ ඒ අනුවයි. රැකියාව බලා යන ඉන්දීය කතුන් සේවා ස්ථානය වෙත රැගෙන යන යතුරුපැදි සේවාවේ යතුරුපැදිය පදවන්නේද කාන්තාවක්.

මෙමගින් ආරක්ෂිතව සහ නියමිත වේලාවට රැකියා ස්ථානයට යාමටත් යලි නිවසට පැමිණීමටත් හැකිව ඇති බවයි කාන්තාවන් පවසන්නේ්‍. මෙම සේවාව ඉදිරියේදී ලංකාව තුලත් ඇතිවිය හැකියි.

පසුගිය කාලය පුරා ඉන්දියාවෙන් ස්ත්‍රී දුෂණ සහ සමූහ දූෂණ රැසක් වාර්තාවීම මෙම යතුරුපැදි සේවාව සීග්‍රයෙන් ව්‍යාපත් වීම කෙරෙහි හේතුවක් වී ඇතැයිද සදහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.