කෝප් වාර්තාවේ කරුණු 5 ක් ගැන හොයයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර සිද්ධිය හා සම්බන්ධ කෝප් කමිටු වාර්තාව පිළිබඳ නීතිමය පියවර ගැනීම පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත් කළ විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල නීතිඥ කමිටුව කරුණු පහක් ඔස්සේ අධ්‍යයනය කරගෙන යන බව නීතිපති ජනාධිපති නීතිඥ ජයන්ත ජයසූරිය මහතා පවසනවා.

බැඳුම්කර නිකුතුව නිසා නිකුත් කර තිබෙන බැඳුම්කර පිළිබඳ නීතිමය ගැටලු මතු වී තිබේද? ඒ සඳහා යොදාගත් ක්‍රමවේද මොනවාද? රජයට මහ බැංකුවට මේ නිසා අලාභයක් සිදු වී තිබේද?  නිලධාරීන් හෝ පෞද්ගලික අංශයෙන් යම් අපරාධමය වගකීමකට භාජනය වන හැසිරීමක් සිදුවී තිබේද? නීතිමය පියවර ගත හැකි යම් නීතිමය ගැටලු මතුවී තිබේද? එම කරුණු 5 යි.

 

නීතිපතිවරයා පත් කර තිබෙන නීති විශාරදයන් තිදෙනකුගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවට නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයකු රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥවරයකු රජයේ නීතිඥවරයකු අයත් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.