චන්ද්‍රිකාට මනෝගෙන් බකට්

ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යංශය මගින් සකස් කර, කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරුණු යෝජනාවලියකට ජාතික සංවාද අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් විරෝධය පළ කර තිබෙනවා.

ඒ ඔහුගෙන් අදහස් නොවිමසා අදාළ ප‍්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීම හේතුවෙන්. ඉදිරියේ දී සිය අමාත්‍යංශය සහ ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යංශය ඒකාබද්ධව නව යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කරන බවයි මනෝ ගනේෂන් පවසන්නේ.

“මෙම සංදේශය සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මියගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතු ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යංශය මගින්. සංහිඳියාව ගොඩනැගීම සම්බන්ධයෙන් මගේ අමාත්‍යාංශයටත් කාර්යභාරයක් පැවරිලා තියෙනවා. මේ ඉදිරිපත් කළ සංදේශයට මගේ අමාත්‍යාංශය කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් දක්වලා නැහැ. ඒ නිසයි මේක කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කිරීම කල් දාන්න කියලා ඉල්ලුවේ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.