ජපන් යන්න ආසාවෙන්ද ඉන්නෙ, එහෙනම් මෙන්න අවස්ථාව

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය කියන්නේ ආදී කාලයක ඉදන්ම බොහොම මිත්‍රත්වයක් තියෙන රටවල් දෙකක්. ජපානෙන් අපිට බොහෝ දේ දීලා තියෙනවා වගේම අපේ රටින් බොහෝ ශ්‍රමිකයන් පිරිසක් ජපානෙට ගිහින් එහි සේවය කරනවා.

ඔන්න ඒ හිතවත්කම් වැඩි කරගන්න ජපානෙන් අපිට තව අවස්ථාවක් දීලා. ලංකාවේ කාන්තාවන් 100 දෙනෙකුට ජපන් යන්න අවස්ථාවක් හම්බෙලා. ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශයයි ජපානයේ අයි. එම්. ජපන් ආයතනයයි අතර ඇතිකරගත්තු ගිවිසුමකට තමයි අපිට මේ අවස්ථාව හම්බවෙන්නේ. රැකියාවට යන එක් අයෙකුට රුපියල් 135,000 කට ආසන්න පඩියක් ලැබෙන බවයි ආරංචිය.

මේ රැකියා ගැන විස්තර විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවියේ පලකරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 011 2 791 814 කියන අංකයට කතාකරලා වැඩි විස්තර දැනගන්නත් පුළුවන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.