“ටට්යානා, මතක තියාගන්න මේ ආරම්භය පමණයි” – රෝහිත පවසයි

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බාලම පුතු රෝහිත රාජපක්ෂගේ ආදරය ගැන නිතර නිතර අපිට අහන්න ලැබෙනවා. ඔහුගේ ආදරණිය පෙම්වතිය වන “ටට්යානා ලී” අද දින උපාධියක් සම්පූර්ණ කරලා.

මෙම උපාධිය ලබාගැනීමෙන් පසුව රෝහිත රාජපක්ෂ ටට්යානා සමග ඡායාරූපයක්ද දමමින් සිය මුහුණුපොතේ මෙසේ සටහනක් තබා තිබුණා.
“සුභපැතුම් ටට්යානා, දැනුම කියන්නේ හොරකං කරන්න බැරි ධනයයි.” හා “ඔයා ගැන ගොඩක් ආඩම්බරයි, මතක තියාගන්න මේ ආරම්භය පමණයි” ලෙස ඔහු මෙසේ සටහන් කර තිබුනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.