ට්‍රම්ප්ගේ දියණිය ඉවන්කා ඉහළ යයි

ඇමරිකානු ජනාධිපති දියණිය ඉවන්කා ට්‍රම්ප් සිය නාමය යටතේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන විලාසිතාවන්හි අලෙවිය පස් ගුණයකින් ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා. පසුගිය මාසයේ ඇමරිකාවේ ඇඳුම් වෙළෙඳසල් කීපයක් ඉවන්කා ට්‍රම්ප් විලාසිතා වර්ජනය කළේ ඇයගේ මෝස්‌තරවල විකුණුම් පහත බැස ඇති බව පවසමිනි.

නමුත් ලන්ඩන් නුවර මූලස්ථානය කරගත් විලාසිතා විකුණුම් නිරීක්ෂණය කරන වෙබ් අඩවියක් වන ‘ලීයිස්ට්’ (Lyst) ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු අනුව මෙම වර්ෂයේ (2017) ජනවාරි -පෙබරවාරි කාලයේ ඇයගේ විලාසිතා අලෙවිය 346% කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර,එය පසුගිය වසරට (2016) සාපේක්ෂව බලන විට අලෙවියේ 577%ක වැඩිවීමක් බව පෙන්නුම් කරයි.

තවද ඉවන්කා ට්‍රම්ප් විලාසිතා සන්නාමය යටතේ වෙළෙඳපොළට නිකුත් කරන ලද සුවඳ විලවුන් වර්ගය මේ වන විට ඇමර්සන් වෙළෙඳ වෙබ් අඩවියේ ඉහළම විකුණුම් වාර්තා තබමින් ඉදිරියට පැමිණ ඇති බව සඳහන් වේ

.                               

One thought on “ට්‍රම්ප්ගේ දියණිය ඉවන්කා ඉහළ යයි

  • June 16, 2017 at 9:03 am
    Permalink

    It’s a pleasure to find such ratnliaoity in an answer. Welcome to the debate.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.