තනපට වැටී නිරූපිකාව නිරුවත් වුන හැටි – Photos

මේ දිනවල පැවැත්වෙන බ්‍රිතාන්‍ය විලාසිතා දැක්මේදී නව විලාසිතාවක් ප්‍රදර්ශනයට ගොස් නිරූපිකාවක් අමාරුවේ වැටී තිබෙනවා. උඩු කය ආවරණය වන ඇදුම නිසි ලෙස සිරුරට සකස්වී නොතිබීම හේතුවෙනුයි මෙම අකරතැබ්බයට ඇයට මුහුණදීමට සිදුවූයේ. එම ඇදුමේ ආකාරයට උඩු කය ඇදුමට යටින් තනපටක් වෙනම අදින්නේ නැහැ. ඇදුමෙන්ම තනපට සදහා වෙනම ආවරණයක් පැමිණෙනවා. එහෙත් එම තනපට පහලට පැමිණීම හේතුවෙනුයි මෙම සිදුවීම වී ඇත්තේ.

විසි හය හැවිරිදි සිසාලෙඩ් විලාසිතා දැක්මේ ඇවිද යද්දි ඇගේ උඩු කය ආවරණය වන ඇදුම පහලට වැටුනා. එවිට ඇගේ උඩු කය සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුවත් වූ බවයි විදෙස් වාර්තා පවසන්නේ. එම අවස්ථාවේ සුප්‍රසිද්ධ නිරූපිකා ලේඩ් ගාගා ඇගේ සහයට පැමිණ උඩු කය ආවරණය කර ගැනීමට උදව් වී තිබෙනවා.

 

jourdan_dunn_sizzled_on_the_red_carpet_as_she_sporte-08

jourdan_dunn_sizzled_on_the_red_carpet_as_she_sporte-09

jourdan_dunn_sizzled_on_the_red_carpet_as_she_sporte-10

jourdan_dunn_sizzled_on_the_red_carpet_as_she_sporte-11

jourdan_dunn_sizzled_on_the_red_carpet_as_she_sporte-12

jourdan_dunn_sizzled_on_the_red_carpet_as_she_sporte

Leave a Reply

Your email address will not be published.