තමන් නිවරදිකරු බව නාමල් අධිකරණයට කිව්ව හැටි

අල්ලස් කොමිසමට අපහාස කිරිමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තමා නිවැරදිකරු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා. ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ අල්ලස් කොමිසම ගොනුකළ පෙත්සම කැඳවූ අවස්ථාවේ තම සේවාදායකයා අල්ලස් කොමිසම හමුවේ ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට සූදානම් බව නාමල් රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥයින් සඳහන් කළා. එබැවින් අදාළ පෙත්සම තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවත්,  අල්ලස් කොමිසම තම සේවාදායකයාට එරෙහි චෝදනා කියවා දැනුම්දිය යුතු බවත් විත්තිකාර පාර්ශවයේ නිතිඥවරුන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව විවෘත අධිකරණයේදී එම චෝදනා ප්‍රකාශ කිරිමෙන් පසු ඊට තමා නිවැරදිකරු බව නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා.
පෙත්සම් විභාගය ජනවාරි 31 වන දින යළි සිදු කිරිමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.