තවත් පිරිසක් නිදහස් පක්ෂයෙන් දොට්ට දායි ?

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විශේෂ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමක් අද කැඳවා ඇතැයි වාර්තා වනවා. පක්ෂ සභාපති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීම කැඳවා ඇති බව සඳහන්.

අද රාත්‍රී 7.00ට ජනාධිපති නිල නිවසේ දී එය පැවැත්වෙන බවට පක්ෂයේ සියලු මධ්‍යම කාරක සභිකයන්ට දැනුම්දීමක් සිදුකර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 65 වන සම්මේලනය ලබන 4 වැනිදා කුරුණෑගල දී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එම සම්මේලනය වර්ජනය කරන බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇතැම්  නියෝජිතයින් ප්‍රකාශ සිදුකරන අතර ඒ පිළිබඳ සහ පක්ෂයේ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අද පැවැත්වෙන මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමේ දී අවධානය යොමුවනු ඇති බව වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.