තවත් පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලකට කිරිඇල්ල අවසර ඉල්ලයි – ජනපති කල් ඉල්ලයි

තවත් පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලයක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ඉදිකිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී තිඛෙනවා. අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතායි. තොරතුරු තාක්ෂණය, ඉංජිනේරු සහ කළමනාකරණ උපාධි ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලය ස්ථාපිත කෙරෙනු ඇති. ඉන්දියාවේ මනිපාල් විශ්ව විද්‍යාලයේ ශාඛාවක් ලෙස මෙය විවෘත කෙරෙනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. කෙසේ වෙතත් අදාළ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අධ්‍යයනය කළ යුතු බව අමාත්‍යවරුන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී පෙන්වා දී තිඛෙනවා.

එම විශ්ව විද්‍යාලයට සිසුන් බදවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය සහ අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කෙරෙන ආකාරය පිළිබද තවදුරටත් සොයා බැලිය යුතු බවයි එහිදී ප්‍රකාශ වී තිඛෙන්නේ.

මෙම පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලය පිළිබද තවදුරටත් අධ්‍යයනය කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා ද ප්‍රකාශ කර තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.