ත්‍රීරෝද රථ නීතිත් ක්‍රියාත්මකවෙන්නේ නැතිවෙයි ?

2017 ජනවාරි 09 වන දින අංක 2001/02 යටතේ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යවරයා නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රයේ පළ කරන ලද 2017 අංක 01 දරණ මෝටර් වාහන (මෝටර් ට්‍රයිසිකල්) නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන දිනයක් සඳහන්කර නොමැති බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගැසට්පත්‍රයේ ක්‍රියාත්මකවන දිනයක් සඳහන් කරනු නමුත් මෙම ගැසට්පත්‍රයේ එසේ ක්‍රියාත්මකවන දිනයක් සඳහන් කර නොමැති බව එම ව්‍යාපාරය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබෙනවා. එම නිසා අදාළ නීති ක්‍රියාත්මකවීම සැකසහිත බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.
මේවන විට ටැක්සි මීටර් විශාල ප්‍රමාණයක් දිනපතා අලෙවි වන අතර එම මීටර් මගින් මඟීන්ට රිසිට්පතක් නිකුත් කළ නොහැකි බව ඔවුන් පවසනවා.
නව නීතියට අනුව මඟීන්ට ගමනාන්තයේදී රිසිට්පතක් නිකුත් කිරීම අනිවාර්ය කර තිබුණද ත්‍රිරෝද රථහිමියන් මිලදී ගනු ලබන ටැක්සි මිටර් වලින් ඵලක් නොමැති බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.