තෙල් වර්ජනය ඉවරායි

ඛනිජ තෙල් බෙදා හැරීමේ වර්ජනයක නිරත වෙමින් සිටි තෙල් සේවකයින් තම වර්ජනය අත්හිටුවා තිබෙනවා. ඒ,ජනාධිපතිවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි. අගෝස්තු 01 දින යළි සාකච්ඡාවක් දෙපාර්ශවය අතර පැවැත්වෙන තුරු වර්ජනය අත්හිටවූ බව ඛනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති නායකයින් සඳහන් කළා. මෙම වර්ජනය ඔවුන් ආරම්භ කළේ පෙරේදා (24) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිටයි.

6 thoughts on “තෙල් වර්ජනය ඉවරායි

Leave a Reply

Your email address will not be published.