දිගම්බරම් ඇමතිකමෙන් ඉල්ලා අස්වෙන්න තීරණය කරයි

වතුකම්කරුවන්ට රුපියල් 1000ක දෛනික වැටුප ලබාදීමට තම අමාත්‍ය ධුරය ගැටළුවක් නම් තමන් අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම් බව කඳුරට නව ගම්මාන හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී.දිගම්බරම් මහතා පවසනවා.

හැටන්, හැනේපෝඩයිස් වත්තේ පූර්ව ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල තැබීමේ උත්සව අවස්ථාවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවා.

පසුගිය මැතිවරණ සමයේ වෘත්තීය සමිති නායකයින් වතුකම්කරුවන්ට ලබාදුන් පොරොන්දු මේ වන විට ඉටුකිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත් තමන් වත්මන් රජය යටතේ ලබාදුන් පොරොන්දු ඉටුකිරීමට කටයුතු කළ බව ද  දිගම්බරම් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.