දින දර්ශනයක් වෙනුවෙන් නිරුවත් වු නිරූපිකාව – Photos

ගෝල්ඩන් ගර්ල් ලෙස විරුදාවලිය ලැබූ නිරූපිකාව වන ඩෙමී රෝසි දින දර්ශනයක් වෙනුවෙන් නිරුවත් වී තිබෙනවා. පෙරලියක් සිදුකිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මෙම ඡයාරූප සදහා පෙනී සිටි බවයි ඇය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. 21 හැවිරිදි ඇගේ Instagram followers ප්‍රමාණය මිලියන  3.5 ක් පමණ වනවා. ඔවුන් අතර මෙම කැලැන්ඩරය සදහා පෙනී සිටි නිරුවත් ඡයාරූප පෙළ උණු කැවුම් ලෙස පැතිර ගොස් ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාකර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.