දුවගේ වැඩ නිසා සමිතා හැඩූ කදුලින්

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී සමිතා මුදුන්කොටුව මහත්මියගේ 45 වෙනි උපන්දිනය පසුගියදා සැමරුවා. සැමගේ ආදරය දිනාගත් ඇයගේ උපන්දිනය සැමරීමට හිතමිතුරු පිරිස් එක්වී සිටියා.

මෙහිදී සමිතාගේ දුව කාවින්ද්‍යා විසින් සිය මව වෙනුවෙන් සකස්කරන ලද “suprise video” එකක් පෙන්වනු ලැබුවා. එය දැකීමෙන් මහත් සංවේදී වූ සමිතා සිය සතුට පාලනය කරගැනීමට නොහැකිව කදුළු පිරි දෙනෙතින් දියණිය බදාගෙන අඩපු බවයි ආරංචි වුයේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.