පැරාලිම්පික් පාපැදි තරගය අතරතුර ක්‍රීඩකයෙක් මිය ගිහින්

පැරාලිම්පික් තරගාවලිය අතරතුර සිදුවූ අනතුරකින් ක්‍රීඩකයකු මිය ගොස් ඇති බවය සංවිධායක කමිටුව පවසනවා. 48 හැවිරිදි ඉරාන ක්‍රීඩකයකුයි මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ. බාමන් ගොල්බනේසාඩ් නම් මෙම ක්‍රීඩකයා මෙලෙස අනතුරට ලක්වූයේ C – 4 – 5 මාර්ග ධාවන පාපැදි තරගය අතරතුරයි.

මෙම අනතුර පිලිබද විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බවයි රියෝ පැරාලිම්පික් සංවිධාන කමිටුව පවසන්නේ. අනතුරින් පසු හැකි ඉක්මනින් ක්‍රීඩකයාව රෝහල් ගත කළද ඒ වන විටත් ඔහු මිය ගොස් සිට ඇති බව සදහන්.

ඔලිම්පික් හෝ පැරාලිම්පික් තරගාවලියක් අතරතුර ක්‍රීඩකයකු මිය ගියේ වසර 56 කට පසුවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.