පුහුණුකරුවකුට අසාධාරණයක්

2020 ඔලිම්පික් තරඟාවලියට මෙරට පුහුණුකරුවන් නම් කිරීමේදී අසාධාරණයක් සිදුව ඇතැයි බැඩ්මින්ටන් පුහුණුකරු ශ්‍රීමාල් අපොන්සු මහතා පවසනවා. ඒ පිලිබද ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාට ලිඛිතව පැමිණිලි කිරීමටයි ඔහු කටයුතු කර ඇත්තේ. 2020 ඔලිම්පික් තරඟාවලියට මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහ පුහුණුකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම මේ දිනවල සිදුවනවා. ඒ සුදුසුකම් නොලැබුවත් තරඟාවලියට එක්වීමට රටවල් වලට ලබාදෙන සොලිඩැරිටි වැඩසටහන යටතේයි. මේ යටතේ බැඩ්මින්ටන් සංගමයටත් දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහ පුහුණුකරුවකු නම් කර එවන ලෙස ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව දැනුම් දී තිබෙනවා. ඊට බැඩිමින්ටන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ලෙස නම් කළ පිරිස අතර බුවනෙක ගුණතිලක / සචින් ඩයස් හා කාවින්දි ඉෂන්දිකා සිටිනවා. ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික පුහුණුකරු වන්නේ ශ්‍රීමාල් අපොන්සු මහතායි. එලෙස එම ක්‍රීඩික ක්‍රීඩිකාවන් දැනුම් දී තිබියදී වෙනත් පුද්ගලයකුගේ නම ඇතුලත් කිරීමටයි බැඩ්මින්ටන් සංගමය කටයුතු කර ඇත්තේ. ඒ නිරෝෂන් විජේකෝ මහතාවයි. ඔහු පුහුණුකරුවකු නොවන අතර කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු හෝ ක්‍රීඩිකාවක්ද බිහිකර ද නැහැ. මේ පිලිබදවයි අමාත්‍යවරයාට පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.