පොලීසියට තවත් චෝදනාවක් !

ඇඟිලි සලකුණු ගැනීමේදී ඉතාලියේ පොලීසිය පහරදීම් සහ විදුලිධාරා ඇල්ලීම මගින් තමනට වදහිංසා කළ බවට සංක්‍රමණිකයන් පිරිසකගෙන් ගෙන් චෝදනා ලැබී ඇති බව ජාත්‍යන්තර ක්‍ෂමා සංවිධානය පවසනවා.

මේ වසර තුළදී පමණක් මධ්‍යධරණී මුහුදේ අතරමංව සිටියදී බේරාගත් එක්ලක්‍ෂ පනස්දහසකට වැඩි අනවසර සංක්‍රමණිකයන් පිරිසක් ඉතාලියට පැමිණ ඇතැයි සදහන්.

පොලීසිය ඔවුන්ගේ ඇඟිලි සලකුණු ගතයුතුව ඇති අතර ඇතැම් සංක්‍රමණිකයන් එයට බියක් දක්වන්නේ ඔවුන්ට ඉතාලියේ බන්ධනාගාරගතවීමට සිදුවනු ඇතැයි බියක් දැක්වීම හේතුවෙනුයි.

ඇම්නෙස්ටි ආයතනය පවසන්නේ සංක්‍රමණිකයන් විසි දෙනෙකුට වඩා ඇඟිලි සලකුණු ලබාගැනීමේදී පොලීසිය තමන්ට රළු ආකාරයෙන් සැලකුවේ යැයි චෝදනාකරන බවයි.

එහෙත් තම පොලිස් නිලධාරීන් වෘත්තීයමය වශයෙන් හා යහපත් ආකාරයෙන් ක්‍රියාකිරීමට පුහුණුකර ඇති බව ඉතාලි බලධාරීහු පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.