බන්ධනාගාරයක් රැදවියන් යටතට

බ්‍රසීලයේ රියෝ ග්‍රෑන්ඩේ දො නෝටේ පළාතේ බන්ධනාගාරය රැඳවියන් විසින් අත්පත් කරගනු ලැබ ඇති අතර එරට කැරලි මර්ධන පොලීසිය එය යළි අත්පත්කරගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් දියත්කොට තිබෙනවා. අල්කේකස් බන්ධනාගාරයේ ප්‍රතිවාදී රැඳවියන් දෙපිරිසක් අතර ඇතිවූ ගැටුමකදී අවම වශයෙන් රැඳවියන් දස දෙනෙකුවත් මරා දමා ඇති අතර එයින් ඇතැමෙකුගේ ගෙල සිඳ දමා ඇතැයි සදහන්. බන්ධනාගාරයේ පිටත ප්‍රදේශයට පොලීසිය ඇතුල්වී ඇති අතර සිරකරුවන් අත පවතින ප්‍රදේශය අත්පත්කරගැනීම සඳහා පොලීසිය හිරු නැගෙන තුරු බලාසිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම මාසයේ බ්‍රසීලයේ බන්ධනාගාර තුළ ඇතිවූ තුන්වැනි කැරැල්ල මෙය වන අතර අමසොනාස් සහ රොරයිමා පළාත් රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානවලදී සියයකට ආසන්න රැඳවියන් පිරිසක් මරණයට පත්වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.