බරපතල වංචා තුනක වාර්තා ජනපතිට

බරපතළ වංචා විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම විසින් විමර්ශන අවසන් කරන ලද වාර්තා 03ක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත බාරදී තිබෙනවා. කොමිසමේ සභාපති ප්‍රීති පද්මන් සූරසේන මහතා අදාළ වාර්තා ජනාධිපතිවරයා වෙත බාරදී ඇති බව බරපතල වංචා විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම සඳහන් කළා. ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් ආයතනයේ සහ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සිදුව ඇති දූෂණ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් වන අවසන් වාර්තාව සහ ලුණුවිල පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ සිදුව ඇති වංචා දුෂණ පිළිබඳ වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා වෙත බාරදී ඇති වාර්තා ත්‍රිත්වය වනවා.

උතුරු මැද පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය එස්.එම් රංජිත් මහතාගේ දුෂණ හා මූල්‍ය අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් වන අවසන් වාර්තාව ද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත බාරදුන් බව කොමිසමේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.