බැසිල්ගේ කිව්ව ඉඩම ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසියේ

හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට අයිති යයි කියනු ලැබූ හා ඉඩමේ ලියාපදිංචි හිමිකරු තමාට අයිති නැතැයි තහවුරු කරන ලද මල්වාන පිහිටි ඉඩම සහ නිවස ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසියේ අලෙවි කරන ලෙස අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා.

අදාළ නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේදී පූගොඩ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ඩී.රුවන් පතිරණ මහතා නියෝග කර ඇත්තේ එසේ ප්‍රසිද්ධියේ අලෙවි කිරීමෙන් පසු ලැබෙන මුදල් පූගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය බාරයට පත්කරන ලෙසයි.

පූගොඩ,මල්වානේ ගඟබඩ පාර පිහිටි අක්කර 16ක ඉඩමක් හා නිවසක් අයථා ලෙස බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් උපයාගෙන ඇති බවට චෝදනා එල්ලවී නඩු පවරා තිබුණු අතර එය තමාගේ නොවන බව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින්ද, දැනට ඉඩමේ ලියාපදිංචි හිමිකරු ද අධිකරණයට දැනුම්දීමෙන් පසුව එය හිමිකරුවන් නොමැති දේපළක් බවට පත්වුණා.

මෙම නඩුව යළි එළඹෙන ජනවාරි මස 10 වන දින කැඳවන ලෙස අධිකරණය  නියෝග කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.