බැසිල්ගේ තවත් නඩුවක තොරතුරු

දිවි නැගුම සහනාධාර ලාභීන්ට සෙවිලි තහඩු බෙදා දීමේදී දිවි නැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුවට අයත් රුපියල් මිලියන 33 ට ආසන්න මුදලක් සාපරාධි සාවදය පරිහරනය කිරීම  ඒ සදහා ආධාර අනුබල දීම ඇතුලු අධි චොදනා පහක් යටතේ නීතිපතිවරයා විසින් හිටපු අමාතය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුලු සිවු දෙනෙකුට  පවරා ඇති නඩුව අද  කොළඹ මහාධිකරනයේ දී කැදවනු ලැබුවා.

පසුගිය ජනාධිපතිවරන සමයේ එනම් 2014 ඔක්තොම්බර් මස 20 දා හො ඊට ආසන්න දිනක හිටපු අමාතය බැසිල් රාජපක්ෂ / ආර්ථික සංවර්ධන අමාතයාංශයේ හිටපු ලේකම් වෛදය නිහාල් ජයතිලක / දිවි නැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුවේ හිටපු අධයක්ෂක ජනරාල් කිත්සිරි රණවක සහ දිවි නැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුවේ නියොජය අධයක්ෂක ජනරාල් බන්දුල තිලකසිරි යන අය මෙම වරද සිදු කර ඇතිබවටයි නීතිපතිවරයා චොදනා කර ඇත්තේ.

දිවි නැගුම සංවර්ධනදෙපාර්තුමේන්තුවේ හිටපු අධයක්ෂක ජනරාල් කිත්සිරි රණවක මේ වන විට වෙනත් නඩුවකට රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත වී ඇති බැවින් විත්තිකරුවන්ටෙ අධි චොදනා භාර දීම ඔක්තොම්බර් මස 19 ට කල් තැබීමට මහාධිකරන විනිසුරු එන්.වි.කරුණාතිලක තීරණය කළා.

කිත්සිරි රණවක මහතා මීලඟ දිනයේදීත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතව සිටියහොත් අධිකරනයට ඉදිරිපත් කරන ලෙසට මහාධිකරනය බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයාට නියෝග කර තිබෙනවා.

14 thoughts on “බැසිල්ගේ තවත් නඩුවක තොරතුරු

Leave a Reply

Your email address will not be published.