බීලා බැලුම් පුම්බපු කාලේ ඉවරයි…මෙන්න අලුත්ම ගැජට් එක

ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදුවන රිය අනතුරු වලින් විශාල ප්‍රමාණයකට හේතුව බිමත්ව රියපැදවීම බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කරනවා. මේ හේතුවෙන් බීමත්ව රිය පදවන රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා විශාල ලෙස දඩ නියම කිරීම සිදු කරනවා. මේ බීමත් රියදුරන් පරීක්ෂා කිරීමට පොලීසිය විසින් බැලුම් යොදාගන්නවා. නිකන් පාට පාට කඩේ බැලුම් නෙවෙයි. ඒ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද බැලුම්. මත්පැන් බීලා අැවිත් මේ බැලුම පිම්බුවාම බැලුමේ පාට වෙනස් වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ බැලුම් පිම්බුවාට ලෝකේ මීට වඩා දියුණු උපකරණ ඒ වෙනුවෙන් බාවිතා කරනවා. “බ්‍රිත්ලයිසර්” ඒ වගේ උපකරණයක්. බැලුම් පිම්බීමේ ක්‍රමයට වඩා වැඩි නිරවද්‍යතාවයක් සහිත මේ උපකරණයෙන් කපටි කමෙන් බේරිලා යන්න බෑ. මේ වගේ “බ්‍රිත්ලයිසර්” උපකරණ 50 ක් අපේ රටේ පොලිසියටත් ගෙන්නලා . බ්‍රිත්ලයිසරයේ තියෙන නළයට කට තියලා තත්පර 5 ක් ප්‍රශ්වාස වාතය පිට කරන්න ඕන. එතකොට මේ උපකරණයේ ඩිජිටල් තිරයේ කොච්චර මද්‍යසාර ප්‍රමාණයක් රුධිරයේ තියෙනවද කියලා පෙන්වනවා.

මේ “බ්‍රිත්ලයිසරයේ” දත්ත කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. එ් නිසා බීලා වාහන පදවලා මාට්ටු වුණාම පොලීසියට පගාව දීලා මාරු වෙන්න බැරි වෙයි. මොකද දත්ත පටිගත වෙන නිසා. මිනුම් එ්කක සහ ප්‍රමිති සේවා දෙපාර්තුමේන්තුව ලංකාවට ගෙන්නපු මේ උපකරණ වලට මුරපදයක් දාලයි තියෙන්නේ. එ් නිසා පොලීසියට උපකරණයේ නඩත්තු කරන්න ඕන නම් මිනුම් එ්කක දෙපාර්තුමේන්තුවට කියලා මුරපදය ඉවත්.කර ගන්න ඕන. මේ උපකරණය නිසා බීමත් රියදුරන්ට දැන් ලේසි වෙනේකක් නෑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.