මධ්‍යම ඇමරිකාවට සුනාමියක් ?

මධ්‍යම ඇමෙරිකාව ආශ්‍රිත පැසිෆික් සාගරයේ සිදුවූ රික්ටර් පරිමාණ 7.0ක භූ කම්පනයත් සමග සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති බව ඇමෙරිකානු පැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. නිකරගුවාව, එල් සැල්වදෝරය සහ හොන්ඩූරාස් යන රාජ්‍යයන් හි වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රදේශ වෙත සුනාමි බලපෑමක් සිදුවෙතැයි යන විශ්වාසය මත මෙම සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම සිදුකර ඇතැයි සදහන්.

මේ අතර, නිකරගුවාව හා එල් සැල්වදෝරය යන රටවල් විසින්ද තම රටවල සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදුකර ඇති බව විදෙස් වාර්තා පවසනවා.

පැසිෆික් සාගරයේ ඇති වූ මෙම භූ කම්පනයෙන් ඇති වූ කම්පන තරංග අසල රාජ්‍යයන් රැසකට දැනී ඇති බවද සදහන්.

එල් සැල්වදෝර පරිසර අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ මීටර් තුනක පමණ සුනාමි රළක් අපේක්ෂා කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.