මහින්දගේ පාවාදීමක් මහින්ද කියයි

හම්බන්තොට කර්මාන්තපුරය සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා චීනයට සින්නක්කරව ලබාදීමට කටයුතු කර තිබුණ බව ධීවර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. හම්බන්තොට පැවැති උත්සවයකදී ඔහු සඳහන් කළේ එවැනි ආකාරයට චීනයට සින්නකරව ඉඩම් දුන්නේ නම් එම ප්‍රදේශයට ඉහළින් ගුවනින් ගමන් කිරීමට පවා ශ්‍රී  ලංකා රජයට අවසර ලබාගැනීමට සිදුවන බවයි.

කෙසේ වෙතත් වත්මන් රජය චිනය හා සාකච්ඡා කරන එම ක්‍රමය වෙනස් කළ  බවත් ඔහු කියා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.