මාලින්දට දොර අරිනවාලු

සංචාරක ඉන්දියාව සමග හෙට ආරම්භවීමට නියමිත දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයට නවක දග පන්දුයවන්නකු කැදවීමට තීරණය කර ඇතැයි ප්‍රයිම් ලංකා වෙබ් අඩවියට මෙරට ටෙස්ට් නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් පැවසුවා. ඒ නවක ක්‍රීඩක මාලින්ද පුෂ්පකුමාරයි. මෙතෙක් ඔහු ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කර නැහැ. මේ අතර වසරක් ටෙස්ට් පිටියෙන් ඇත්ව සිටි ලහිරු තිරිමාන්න යලිත් ජාතික කණ්ඩායමට එක්ව පිතිකරණ අංශය ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි ද  නායක චන්දිමාල් පවසනවා. දනංජය ද සිල්වාත් ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරනු ඇතැයි නායකයා කියා සිටියා. කෙසේ වෙතත් මෙම වෙනස්කම් පිලිබද අවසන් තීරණය ගන්නේ හෙට උදෑසන තනතීරුව පරීක්ෂාකිරීමෙන් පවසුව බවත් ඔහු කියා සිටියා.

2nd Test Pre Match Press Conference

 

 

13 thoughts on “මාලින්දට දොර අරිනවාලු

 • August 22, 2017 at 4:33 am
  Permalink

  I simply have to tell you that your websites are really awesome. Your articles are suprising.

  Reply
 • August 24, 2017 at 2:32 pm
  Permalink

  I truly think this blog needs much more consideration. I will probably be again to read much more, thanks for that info. Colors seem brighter when you are around. This is an excellent, an eye-opener for sure!

  Reply
 • August 25, 2017 at 3:41 am
  Permalink

  Try to make the guest blog post as magnificent as possible by promoting and dropping links. good little bit of written content. You think about this topic from way more than one view point. Reddit professionals would love your blogs.

  Reply
 • August 25, 2017 at 7:32 am
  Permalink

  Your writing style reminds me of my professor. I have added your page to my Google Plus bookmarks magnificent job on this article!

  Reply
 • August 26, 2017 at 3:53 am
  Permalink

  Somehow you make time stop and fly at the same time. Any team would be lucky to have you on it. I am going to follow you on WordPress. Oh my goodness! A awesome article. I just stumbled upon your website.

  Reply
 • August 26, 2017 at 7:49 am
  Permalink

  This site was running when I opened my browser. Nice page. Thanks for the advice! You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

  Reply
 • August 29, 2017 at 3:33 am
  Permalink

  If your articles are always this helpful, I will be back. Your creative potential seems limitless. I was looking everywhere and this popped up like nothing! Thanks again.

  Reply
 • August 29, 2017 at 6:28 am
  Permalink

  Twitter pros would love your blog. Thanks for posting this great blog. Certainly a lot of things to take into consideration.

  Reply
 • August 30, 2017 at 1:32 am
  Permalink

  To think, I was confused a minute ago. Is there anything else I could read to learn more about this? I truly think this article needs much more consideration. I will probably be again to read much more, thanks for that info. You have a lot of knowledge on this topic.

  Reply
 • Pingback: jeux de friv

 • Pingback: jeux de friv

 • Pingback: make money with a iphone

Leave a Reply

Your email address will not be published.