මැන්චෙස්ටර් පුපුරයි.PHOTOS / VIDEOS

 

එංගලන්තයේ මැන්චෙස්ටර් නුවර ‘මැන්චෙස්ටර් අරීනා’ ක්‍රීඩාංගනයේ පිපිරීමක් සිදු වී තිබෙනවා.ඒ එහි පවතී සංගීත සංදර්ශනයක් අතරතුරයි,

මේ වන ව්ට සිද්දියෙන් පුද්ගල මරණ 19 සිදුවී තවත් 50 දෙනෙකු පමණ තුවාල ලබා ඇති බව මැන්චෙස්ටර් පොලිසිය තහවුරු කර තිබෙනවා.

සිද්ධිය ඇසින් දුටුවන් පවසන්නේ ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති සංගීත ප්‍රසංගයක් අවසානයේදී ‘විශාල පිපිරුම්’ හඬක් ඇසුණු බවයි.

ඔවුන් සඳහන් කරන පරිදි අරීනා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයේ ප්‍රවේශපත් කාර්යාලය දෙසින් පිපිරීම් දෙකක් ඇසී තිබේ.
සිද්ධිය වූ ස්ථානයට ආසන්නයේ පිහිටි මැන්චෙස්ටර් වික්ටෝරියා දුම්රිය ස්ථානය වසා දැමුණු අතර සියලු දුම්රිය ගමන් අවලංගු කර ඇත.

පිපිරීමට හේතුව කුමක්දැයි පැහැදිලි නැතත්, ත්‍රස්තවාදී මර්දන ඒකකය විසින් මෙය ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක් ලෙස සළකා කටයුතු කරන බව වාර්තා වනවා

 

 

 

.

27 thoughts on “මැන්චෙස්ටර් පුපුරයි.PHOTOS / VIDEOS

Leave a Reply to Jesse Grillo Cancel reply

Your email address will not be published.