මොරටුව සරසවිය වසයි

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය තාවකාලිකව වසා දැමීමට බලධාරීන් තීරනය කර තිබෙනවා. ඩෙංගු රෝගයට සිසු සිසුවියන් කිසහියදෙනෙකු ගොදුරුවීම සහ විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේ කළ පරීක්ෂාවකදී ඩෙංගු කීටයන් හමුවීම මෙලෙස සරසවිය තාවකාලිකව වසා දැමීමට හේතුව වී ඇතැයි ප්‍රයිම් ලංකා වෙත වාර්ථා වන්නේ. විශ්ව විද්‍යාලයේම නවාතැන් පහසුකම් සපයාගන්නා සිසුන් සරසවිය තාවකාලිකව වසා දැමුනද නිවෙස්වලට යාම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇතැයි සදහන්. ආචාරවරු නිවෙස් වලට යන ලෙස සිසුන්ට කීවද තවමත් ඔවුන් ගොස් නැතැ. වසංගතයක් ලෙස පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය හේතුවෙන් සරසවියෙන් පිටව යන්නැති සිසුන් ජීවිතය අවධානමේ දමා ගැනීමක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.