රවීව ඇමතිකමෙන් දොට්ට දාන්නැයි ජනාධිපතිට ඉල්ලීමක්

රවී කරුණානාවකව අමාත්‍යධුරයෙන් ඉවත් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. ඒ පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සංවිධානයයි. මේ පිලිබඳ ඔවුන් ජනාධිපතිවරයාට යොමුකළ ලිපිය පහතින්.

to president RK

Leave a Reply

Your email address will not be published.