රවී ගැන මහින්ද කියන කථාව

රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (05) අදහස් පළ කළා. ඒ,බේරුවල දී මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්ණවලට පිළිතුරු දෙමින්. රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාට ඉවත්වන ලෙස සහ විශ්වාස භංග යෝජනාව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉදිරිපත් කළද සියල්ලන් එයට සහය දැක්විය යුතු නැතැයි එහිදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මෙතෙක් කලක් පාර්ලිමේන්තුවට ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට තමන් නොගිය බවත් ඔහු පවසනවා. රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාව අස් කළ යුත්තේ ජනාධිපතිවරයා බවයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.