රාජිතටයි – ගයන්තටයි බැරිවුණ දේ රවී කරයි

මෙම වසරේ මුල් මාස 07 තුළ රජයේ ආදායම සියයට 23කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා. බදු ආදායම් රැස්කිරීමේ රජයේ කාර්යක්ෂම වැඩපිළිවෙළ ඉතා සාර්ථක බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සහ රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් සිදු කළ ගණනය කිරීම්වලදී පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේදී රජයේ ආදායම ඉහළ ගොස් ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පෙන්වා දුන්නා.

ඒ අනුව මුල් මාස 07 තුළ පමණක් එම දෙපාර්තමේන්තු 03 උපයා ඇති ආදායම රුපියල් මිලියන හත් ලක්ෂ 69,752ක් වන අතර පසුගිය වසරේදී එම ආදායම රුපියල් මිලියන හය ලක්ෂ 25,867ක් බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව මෙම වසරේ එම ආදායම රුපියල් මිලියන එක් ලක්ෂ 43,885කින් වර්ධනය වී ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා.
රේගු දෙපාර්තමේන්තුව මුල් මාස 07තුළ රුපියල් මිලියන තුන් ලක්ෂ 76,994ක ආදායම් ලබා ඇති අතර දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව මෙම කාලය තුළ රුපියල් මිලියන දෙලක්ෂ 42,811ක ආදායමක් ලබා ඇති බව අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියා.

සුරාබදු දොපාර්තමේන්තුව මෙම මාස 07 තුළ රුපියල් මිලියන 69,326ක ආදායමක් උපයා තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් මෙම ගණන් පිලිබද තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට ගොස් පසුගිය කැබිනට් රැස්වීමේදී අමාත්‍යවරුන් වන රාජිත සේනාරත්න මහතා සහ ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පරස්පර තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිලිබද ලිපිය පහතින්.

බදු ආදායම වැඩිවූ බව කියන්න ගොස් රාජිතත් ගයන්තත් ඇණගනී

Leave a Reply

Your email address will not be published.