ලංකාවෙන් කලු සල්ලි පිට කරන කාන්තා කල්ලියක්

මෙරටින් කලු සල්ලි විදෙස් රටවලට පිටකිරීම සදහා කාන්තාවන් යොදා ගැනීමේ ජාවාරමක් පිිලිබද තොරතුරු රේගු පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වි තිබෙනවා. මෙම වසර තුල කාන්තාවන් මෙරටින් ගෙන යාමට උත්සාහ කළ කලු සල්ලි රුපියල් කෝටි 272 කට අධික මුදලක් රාජසන්තක කර තිබෙනවා. ඒ අවස්ථා කිහිපයකදී අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් 25 දෙනෙකු සතුව තිබියදීයි.

මෙම මුදල රාජසන්තක කර ගැනීමට අමතරව දඩ මුදල් ලෙස රුපියල් මිලියන 35 ක්ද රේගු නිලධාරීන් රජයට උපයා දී තිබෙනවා. මෙම කාන්තාවන් යොදා ගනිමින් සිංගප්පූරුව සහ ඩුබායි යන රටවලට මුදල්  ගෙන යාමට උත්සාහ කර ඇති බවටයි අනාවරණය වී ඇත්තේ.

ජාවාරමට අදාල තොරතුරු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශවලට ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයිද සදහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.