ලංකාවේ ප්‍රාග් මානවයා සිතුවම්කළ රූප සිය ගණනක් මොනරාගලින් හමුවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික යුගයට අයත් ගුහා සිතුවම් හමුවන තන්තිරිමලය, බිල්ලෑව, රජගල, ගොනාගොල්ල ආදී ස්ථාන අතරින් වැඩිම සිතුවම් ප්‍රමාණයක් ඇති විශාලතම ප්‍රාථමික සිතුවම් එකතුවක් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වෙට්ටඹුගලින් හමු වී තිබෙනවා. මෙහි ඇති ලෙන දිග මීටර් 75ක් හා උස මීටර් 20ක් පමණ වන සදහන්. ලෙනෙහි දිගින් මීටර් 60ක් හා උසින් මීටර් 03ක පමණ ප්‍රදේශයක් පුරා මෙම සිතුවම් දැකගත හැකියි. ප්‍රාථමික සිතුවම් ගණයට අයත් සිතුවම් 200ත් -300ත් අතර සංඛ්‍යාවක් මෙහි ඇති අතර මානව රූප, සත්ත්ව රූප හා සංකේත වැනි දේ පැහැදිලිව හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

එම සත්ත්ව රූප අතරින් අලියා, ඇතා සහ මුවා දැක්වෙන රූප පැහැදිලිව හඳුනාගෙන ඇති අතර විවිධාකාර වූ සංකේතද මෙහි දැක ගත හැකියි. ප්‍රාග් ඓතිහාසික අවධියේ සිටි ජනයා විසින් මේවා චිත්‍රණය කරන්නට ඇති බවට සැක කෙරෙනවා.

ඉදිරි කාලයේදී මෙහි පර්යේෂණ ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය සෙනරත් දිසානායක මහතා කියා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.