ලෝකයේ භාෂාවන් ගැන ඔබ නොහිතන කථාව

ලෝකය තුළ මේ වනවිට භාෂාවන් 7100 ක් පමණ භාවිතා වනවා. ඒ අතුරින් ලෝකයේ වැඩිම පිරිසක් භාවිතා කරනු ලබන භාෂාව ඉංග්‍රීසි බවට බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරනවා. එහෙත් ලොව වැඩිම පිරිසක් තමන්ගේ ප්‍රථම භාෂාව ලෙස භාවිතා කරන්නේ මැන්ඩරින් නොහොත් චීන භාෂාවයි.සමස්ථ ලෝක ජනගහනයෙන් ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත්විට එය සියයට 12යි දශම 5ක් පමණ වනවා. ඒ අනුව බිලියන 1යි දශම 39ක් චීන භාෂාව භාවිතා කරනවා. චීන භාෂාවට අක්ෂර 50,000ක් පමණ ඇති අතර පුවත්පතක් කියවීමට අක්ෂර 2000ක් පමණ දැනගෙනසිටීම ප්‍රමාණවත් වනවා.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලෝකයේ රටවල් 101 ක භාවිතා වන අතර චීන,හින්දු-උර්දු, අරාබි හා ස්පාඤ්ඤ යන භාෂා හතරට පසුව ලොව වැඩිම පිරිසක් භාවිතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවයි. එහෙත් තමන්ගේ දෙවෙනි භාෂාව ලෙස ලෝකය තුළ වැඩිම පිරිසක් හදාරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වීම විශේෂත්වයක්. පුද්ගලයන්ගේ භාෂා භාවිතය අනුව මිලියන 588ක් භාවිත කරන හින්දු-උර්දු භාෂාව දෙවැනි තැනටත්, මිලියන 487ක් භාවිතා කරන අරාබි භාෂාව තුන්වෙනි තැනටත්, මිලියන 389 ක් භාවිතා කරන ස්පාඤ්ඤ භාෂාව සිව් වැනි තැනටත් පැමිණ තිබෙනවා. ලොව පස් වැනි ස්ථානයට වැඩිම පිරිසක් භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරන ප්‍රාමාණය මිලියන 254ක්. එහෙත් ලෝක ජනගහනයෙන් හතරෙන් එකකට පමණ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කල හැකිබව ප්‍රකාශවනවා.

භාෂාව භාවිතයෙන් මිනිසා බිහිකළ නිර්මාණ අතුරින් බයිබලය ලෝකය පුරා භාෂා 2454 කට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා.ගිනස් වාර්තාවන්ට අනුව ලෝකයේ වැඩිම භාෂා ගණනකින් ගායනා කර ඇති ගීතය වන්නේ Liquid Blue කණ්ඩායමේ Earth passport ගීතයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.