විමල් ඇවිත් යයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් විරවංශ මහතා බරපතළ වාංචා විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමට කැඳවා තිබෙනවා.

විමල් විරවංශ මහතා ඉදිකිරිම්, ඉංජිනේරු සේවා නිවාස හා පොදු පහසුකම් අමාත්‍යධුරය දැරූ සමයේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සිදු වූ බව කියන රුපියල් එක් කෝටි 77 ලක්ෂයකට අධික මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන විමර්ශනයකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා මෙම කැඳවීම සිදු කර ඇති බව සඳහන්.

ඒ අනුව කොමිසම හමුවේ ප්‍රකාශය ලබාදීමෙන් අනතුරුව විමල් වීරවංශ මහතා ඉන් පිටව ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.