ශ්‍රීලනිපයේ ජනාධිපතිගෙනුයි එජාපයේ අගමැතිගෙනුයි වැලන්ටයින් Lunch එකක්

පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රතිපලත් එක්ක කවුද අලුත් අාණ්ඩුවක් හදන්නේ කියන එක හැමෝටම ප්‍රශ්නයක්. එජාපය තනි අාණ්ඩුවක් හදනවා කියලා දැනටමත් ප්‍රකාශ කරලා.

කොහොම වුනත් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා අතර තාමත් මේ ගැන සාකච්ඡා සිද්ධ වෙනවා. අද උදේ විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක් තිබ්බා. අාණ්ඩුවේ ඉදිරි ගමන ගැන තමයි මේ කැබිනට් රැස්වීමේදී කතා කරේ.

කැබිනට් රැස්වීමෙන් පස්සේ අගමැති නිල නිවසේදී එජාප අැමතිවරුන්ට දිවා අාහාරය ලැබුණා. දිවා අාහාරය ගන්නා ගමන් අගමැතිතුමා එජාප අැමතිවරුන්ට කිව්වේ ස්ථිර වශයෙන්ම එජාප අාණ්ඩුවක් හදනවා කියලා. එ් වගේම අාණඩුවට හැදුවට පස්සේ පක්ෂය අැතුලේ වෙන්න ඕන වෙනස්කම් කරනවා කියලත් එතුමා කිව්වා.

එ් අතරේ ශ්‍රීලනිපයේ අැමතිවරුන්ට ජනාධිපතිතුමාගෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී දිවා අාහාරය ලැබුණා. දිවා අාහාරය ගන්නා අතරතුරදී ජනාධිපතිතුමා කිව්වේ 16 වෙනිදා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරනවා කියලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.