සනත්ගේ සැත්කම සාර්ථකයි

ශ්‍රී ලංකන් මාස්ටර් බ්ලාස්ටර්, එහෙමත් නැත්තම් සනත් ජයසූරිය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නම ක්‍රිකට් වලින් ලෝකයට ගෙන ගිය දැවැන්තයෙක්. පසුගිය දවස් වල සනත්ගේ දණහිසේ අාබාධයක් ඇති වෙලා තිබුනා.

එය සුවකිරීමට ඔහුට සැත්කමක් කිරීමට සිදුවුනා. ඒ සැත්කම සිදුකිරීමට සනත් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියා.

ඉතින් පහුගිය දවසක ඔහුගේ දණහිසේ සැත්කම සිදුකරලා. ඒ සැත්කම ඉතා සාර්ථක වුණා කියලා තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය පැවසුවේ. මේ වෙද්දී ඔහු සුවය ලබමින් සිටිනවාලු. සම්පුර්ණ සුවය ලැබෙන තුරු ඔහුට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටික දවසක් ඉන්න වෙයි කියලයි ආරංචිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.