“සරම” නිසා රජිව් අත්අඩංගුවට

රජිව් සෙබෙස්තියන් කියන්නේ 90 දෂකයේ ඉතා ජනප්‍රිය ගායකයෙක්. ඔහුගේ ගීතවලට අදත් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. හැබැයි සරමක් නිසා රජිව් ලොකු අමාරුවක වැටිලා.

රජිව් සෙබෙස්තියන් වහාම අත්අඩංගුවට අරන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා තලංගම පොලීසියට නියෝග කරලා තියෙනවා. එ් සංගීත ප්‍රසංගයක් පවත්වන්න මුදල් අරංග ප්‍රසංගය සිදු නොකරට.

වෙන්නපුවේ හෝටලයක “සරම” කියලා ප්‍රසංගයක් පවත්වන්න ඉදලා තියෙනවා. වැඩේ බාර අරන් තියෙන්නේ රජිව්. එ්කට ඔහු ලක්ෂ 3 ක අත්තිකාරමකුත් අරන්. ප්‍රවීන ගායන ශිල්පීන් වන සුනිල් පෙරේරා, අැනස්ලි මාලේවන සහ ඩෙස්මන් සිල්වා මේ ප්‍රසංගයට සහභාගී කරවනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා.

එ් වුනත් අන්තිමට සංවිධායකයින්ට රජිව් පොල්ල තියලා. මේ මුදල ගෙවන්න රජිව් පැමිණිලිකරුට චෙක් එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි එ්කත් අඟරු වෙලා. මේ හේතු නිසා සාපරාධී විශ්වාසය කඩ කිරීම, මුදල් වංචා කිරීම සහ සාපරාධී සාවද්‍ය මුදල් පරිහරණය කියන චෝදනා කිහිපයක් යටතේම පැමිණිලිකරු රජිව්ට අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කරලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.