සාදය මාරයි පොලිස් නිලධාරියා හමාරයි

අලුත්ගම නිවාඩු නිකේතනයක පැවැති සාදයකදී ඇතිවූ වචන හුවමාරුවකින් සාදයට සහභාගි වූ පොලිස් නිලධාරියකු පහර කෑමට ලක්ව කළුතර නාගොඩ මහ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතැයි අලුත්ගම පොලිසිය පවසනවා. දකුණු කළුතර පොලිසියට අනුයුක්තව සේවය කරන පහර කෑමට ලක්වූ නිලධාරියා නිවාඩු ලබා සාදයට සහභාගි වී ඇති අතර සාදයේදී පුද්ගලයකු සමඟ ඇතිවූ වචන හුවමාරුවකින් පසුව පොලිස් නිලධාරියාට පොල්ලකින් පහරදුන් බව කියන සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. සැකකරු කළුතර මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි අලුත්ගම පොලිසිය කියා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.