සිසුවාගේ සෙල්ලමින් බදුලු රෝහල කැලබේ

අද (12) දහවල් බදුල්ල මහ රෝහල තුල හදිසි තත්වයක් උත්ගත වී තිබෙනවා. හදිසි සංඥා ක්‍රියාත්මකවී සයිරන් නලා ශබ්ද වීම නිසා රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය හා රෝගීන්ද කළබලයට පත්වී තිබෙනවා. ඔවුන් ගොඩනැගිලි තුලින් ඉවත්වී හදිසි රැස්වීම් ස්ථාන වලට රැස්වී ඇති අතර ශල්‍යාගාර සේවයේ නියුතු වෛද්‍යවරු ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයද ගොඩනැගිලි තුලින් ඉවත්වී තිබෙනවා.

සයිරන් නලා ශබ්ද වීම නතර කිරීමේ මුරපදය අමතකවී තිබීම හේතුවෙන් බොහෝ වේලා ඒවා නාදවී තිබෙනවා. හදිසි සංඥා එක්වරම කෙසේ නාද වුවාදැයි පසුව සොයාබලා තිබෙනවා. එහිදී cctv කැමරා දර්ශන වලින් පෙනී ගොස් ඇත්තේ රෝහලට පැමිණි පාසල් සිසුන් පිරිසකගෙන් එක් සිසුවෙකු හදිසි සංඥාවක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

පසුව රෝහල් අධ්‍යක්ෂක විසින් එම සිසුවා ගෙන්වා ප්‍රශ්න කර ඇති අතර ඔහු පවසා ඇත්තේ සෙල්ලමට එම සංඥා ක්‍රියාත්මක කල බවයි. එම පාසල් සිසුන් පිරිස ශාරීරික යෝග්‍යතා සහතික ගැනීමට රෝහලට පැමිණ ඇති බවත් තරයේ අවවාද කොට එම සිසුවා නැවත පිටත් කර යැවූ බවත් රෝහල් අධ්‍යක්ෂක ප්‍රකාශ කලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.