සි.එස්.එන් ආයෙ එයි ?

කාල්ටන් ස්පෝට්ස් නෙට්වර්ක් හෙවත් සි.එස්.එන් නාලිකාවේ විකාශන අයිතිය අත් හිටුවීමට ජනමාධය අමාත්‍යාංශයේ ලේඛම්වරයා ගත් පියවර අභියෝගයට ලක් කරමින් සි.එස්.එන් පුද්ගලික සමාගම අභියාචනාධිකරනයේ ගොනු කළ රිට් පෙත්සම අභියාචනාධිකරණයේදී කැදවන ලැබුවා. එහිදී පෙත්සම්කාර සි.එස්.එන්. සමාගම සහ බළධාරීන් අතර සමථයකට එළඹීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් සලකා බලමින් සිටින බව නීතිපතිවරයා අභියාචනාධිකරණයට දැනුම් දුන්නේ. මෙම ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අලුතින් පත්වූ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව අධිකරනයට පෙත්සම්කාර පාර්ශවය දැනුම් දුන්නා. මෙම පෙත්සම යළි ඔක්තොම්බර් මස 9 දා යළි කැදවීමට නියමිතයි. කාල්ටන් ස්පෝට්ස් නෙට්වර්ක් ආයතනය ගොනු කළ මෙම පෙත්සමින්  ජනාමාධය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ඇතුලු පාර්ශව හතරක් වග උත්තරකරුවන් ලෙසට නම් කොට ඇතැයි සදහන් .

12 thoughts on “සි.එස්.එන් ආයෙ එයි ?

 • August 24, 2017 at 5:50 am
  Permalink

  I truly think this article needs much more consideration. I will probably be again to read much more, thanks for that info. After looking over a number of the article posts on your blog, I seriously like your way of blogging. Geez, that is unbelievable.

  Reply
 • August 24, 2017 at 2:41 pm
  Permalink

  I could not stop from commenting. This information is amazing. Any additional suggestions or hints?

  Reply
 • August 25, 2017 at 6:56 am
  Permalink

  You have the best ideas. Who raised you? They deserve a medal for a job well done. Incredible.

  Reply
 • August 26, 2017 at 2:04 am
  Permalink

  Incredible! This blog looks just like my old one Some nice points there. Any additional suggestions or hints? Will you write more about this? Google Plus pros would really like your blog.

  Reply
 • August 29, 2017 at 6:07 am
  Permalink

  I really love your writing style. Now I feel stupid.

  Reply
 • August 30, 2017 at 4:23 am
  Permalink

  amazing post, thanks a lot. You remind me of my dad. You are obviously very knowledgeable. You have a good head on your shoulders.

  Reply
 • Pingback: Wedding Planners in Hyderabad

Leave a Reply

Your email address will not be published.