සුනාමි සුනාමියට අහුවෙයි

සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පසු හම්බන්තොට දිස්ති‍්‍රක්කයේ ආරම්භ කෙරුණු නිවාස ව්‍යාපෘති වලින් සුනාමි යන නාමය ඉවත් කිරීමට හම්බන්තොට දිස්ති‍්‍රක් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී අද (31) යෝජනා වුණා. ඊට අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේ එම කමිටුවේ සමසභාපති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතායි. සුනාමියෙන් පසු හම්බන්තොට දිස්ති‍්‍රක්කය පුරා නිවාස ව්‍යාපෘතීන් 19 ක් ආරම්භ කෙරුණා. ඒ යටතේ ඉදිකර ඇති මුළු නිවාස ගණන 2083 ක්.

One thought on “සුනාමි සුනාමියට අහුවෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.