සූෆි පුදබිම ලෙයින් නැහැවෙයි

පාකිස්තානයේ මහත් ප්‍රසිධියක් දරණ සුෆි පුදබිමක එල්ල කෙරුණ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් හැත්තෑ දෙනෙක් මියගොස් තිබෙනවා. මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරකයා පිපිරීම සිදුකරගත් මොහොතේ සින්ද් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි සුෆි පුදබිම බැතිමතුන්ගෙන් පිරී තිබුණු මොහොතකයි. ප්‍රහාරය එල්ලවෙත්ම එහි සිටි පුද්ගලයන් කලබලවී දිවයද්දී බිම වැටී පයට පෑගීමට ලක්වූ බවත් පැවසෙනවා. එම ප්‍රහාරයේ දී පුද්ගලයන් සියගණනක් තුවාල ලබා සිටින අතර, ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට අවශ්‍ය රෝහල් පහසුකම් ප්‍රදේශය තුළ නැති නිසා වෛද්‍යවරු අපහසුතාවට මුහුණ දී සිටිනවා.මරණයට පත් සංඛ්‍යාව තවත් වැඩි වීමට ඉඩ ඇති බවත් වෛද්‍යවරු පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.